Onze diensten

Welke diensten bieden wij aan?

Factuuranalyse

Bij de analyse vragen wij uw facturen van elektriciteit, aardgas/stookolie en water op van de laatste 3 jaar. Aan de hand van uw facturen krijgen wij een globaal beeld van uw energieverbruik op energetisch vlak. Als resultaat van onze studie bieden we u een rapport aan met een overzicht van uw verbruiken en een advies in verband met uw energieleverancier.

Energie audit

Aan de hand van een vragenlijst wordt bepaald waar de mogelijkheden liggen om energie te kunnen besparen in uw bedrijf. Na deze rondgang kunnen we dan binnen ons team bespreken op welke vlakken uw bedrijf energiezuiniger kan worden. 

Meetcampagne

De uit te voeren metingen worden in overleg bepaald. Het kan gaan van een logging van enkele verbruiken tot thermografische scans. Hierdoor krijgen we een gedetailleerder beeld van uw verbruiken en de energieverliezen. Deze gegevens worden in een overzichtelijk rapport verwerkt, inclusief besparingsvoorstellen. 

Detailstudie

U kan ook kiezen voor een detailstudie.
Onder deze studie verstaan we de dimensionering van een zonnepanelen installatie of warmtepomp. Ook kunnen we een warmteverliesberekening uitvoeren van uw gebouw.

We baseren ons hierbij op de gewenste terugverdientijd en bepalen hieruit de maximale kostprijs van de technische installatie.